Now showing items 1-1 of 1

    • Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym 

      Faber-Chojnacka, Anna (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1995)
      W badaniach nad rozwojem prasy polskiej w latach 1918-1939 istotne miejsce winny znaleźć prace nad czasopismami dla dzieci i młodzieży. W ogromnej zbiorowości interesujących nas czasopism znaczną ich część stanowią ...