Now showing items 1-1 of 1

    • Myślenie i zachowanie irracjonalne : (studia z psychologii irracjonalizmu) 

      Szmyd, Jan (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1993)
      W życiu społecznym i umysłowym naszego społeczeństwa, tak jak i wielu innych społeczeństw, wzrasta rola i znaczenie zjawisk o charakterze irracjonalnym i gruntownie zmieniają się oceny ich wartości - najczęściej w kierunku ...