Now showing items 1-1 of 1

    • Studia konfrontatywne i tekstologiczne : polski/macedoński 

      Kawka, Maciej (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1994)
      Zamieszczone w niniejszym zbiorze prace są wynikiem moich zainteresowań problematyką slawistyczną, macedońską i polsko-macedońskimi związkami językowymi. Zintensyfikowanie zainteresowań nastąpiło pod koniec lat siedemdziesiątych, ...