Now showing items 1-1 of 1

    • Procesy osadnicze w dorzeczu Wisłoki i Białej Dunajcowej w tysiącleciu 

      Dobrowolska, Maria (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1985)
      Studium niniejsze wchodzi w zakres badań geograficzno-historycznych i osadniczych, zmierzających do odtworzenia przemian środowiska geograficznego i jego nawarstwień kulturowych w poszczególnych fazach rozwoju historycznego ...