Now showing items 1-1 of 1

    • Recepcja Wielkiej Reformy Teatru w prasie galicyjskiej 1890-1918 

      Gajda, Kazimierz (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1991)
      Jesteśmy na "przedpolu wielkiego rejonu nie dotkniętego poważnymi studiami" - pisała przed laty Eleonora Udalska w szkicu "O potrzebie historii krytyki teatralnej". W odniesieniu do piśmiennictwa krytycznoteatralnego ...