Now showing items 1-1 of 1

    • Problemy wychowania obronnego młodzieży studiującej 

      Tyrała, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1988)
      Celem podjętej pracy jest zaprezentowanie opinii studentów na tematy dotyczące naszych problemów gospodarczych i obronnych. W oparciu o opinie, stanowiska i oczekiwania młodzieży ukazane w badaniach konstruowałem treści ...