Now showing items 1-1 of 1

    • Własności dielektryczne i półprzewodnikowe NaNbO3 

      Kuś, Czesław (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1991)
      Rozwój elektroniki jest, uwarunkowany a niekiedy stymulowany rozwojem technologii nowych materiałów. Do jednej z ważniejszych grup materiałów stosowanych w elektronice należą związki o strukturze perowskitu [1.1]. Odznaczają ...