Now showing items 1-1 of 1

    • Problemy edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych 

      Pilecka, Władysława; Ficek, Roman; Moulin, Jean-Paul; Sołtysiak, Teresa; Mąka, Janusz; Brańka, Zofia; Kuźma, Mariola; Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława; Tylewska-Nowak, Beata; Lausch-Żuka, Jolanta; Maurer, Alicja; Bołtuć, Iwona; Kościółek, Maria; Pilecki, Jan; Parys, Katarzyna; Pisarek, Arkadiusz; Wolski, Andrzej; Szychowiak, Barbara; Walczak, Grażyna; Jarczyk, Jacek; Kulczycka, Ewa; Kupisiewicz, Małgorzata; Cieszyńska, Jagoda; Bidziński, Karol; Jarząb, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1996)
      W wielu krajach świata podejmuje się prace badawcze nad funkcjonowaniem dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Polsce wzbogaca się formy opieki i kształcenia tych osób. Wielokierunkowy rozwój szkolnictwa ...