Now showing items 1-1 of 1

    • Edukacyjne aspekty pracy amatorskich zespołów folklorystycznych 

      Banach, Marek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
      W dobie globalizacji niezwykle ważne jest zachowanie tożsamości narodowej, której podstawą jest m.in. kultura ludowa. Amatorski ruch artystyczny - w tym folklorystyczny - jest ważnym ogniwem w procesie wielostronnego ...