Now showing items 1-1 of 1

    • Rymowane spory Asnyk 

      Budrewicz, Tadeusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2015)
      Książka ta ma dwa cele: po pierwsze – spojrzeć na twórczość Adama Asnyka od strony, której dotąd nie poświęcano uwagi; po drugie – wskazać na nurt poezji drugiej połowy XIX wieku, którego rozpoznanie może ożywić badania ...