Now showing items 1-1 of 1

    • Szekspir wśród znaków kultury polskiej 

      McLuskie, Kate; Sugiera, Małgorzata; Ławski, Jarosław; Próchnicki, Włodzimierz; Powązka, Elżbieta; Budrewicz-Beratan, Aleksandra; Waligóra, Jerzy; Skórzewska, Agnieszka; Łubieniewska, Ewa; Popczyk-Szczęsna, Beata; Hurnik, Elżbieta; Wądolny-Tatar, Katarzyna; Cetera, Anna; Romanowska, Agnieszka; Szwach, Agnieszka; Sztachelska, Jolanta; Janicka, Anna; Stachura-Lupa, Renata; Gajda, Kazimierz; Zeller, Izabela; Latawiec, Krystyna; Skocz, Agata; Woźniak, Monika; Baluch, Alicja; Chrabąszcz, Marta; Pieniążek, Marek; Żurowski, Andrzej; Walaszek, Joanna; Mastela, Olga; Świątkowska, Wanda; Rudzki, Piotr; Kostaszuk-Romanowska, Monika; Sobiecka, Anna; Lesiak, Milan; Karpacz, Katarzyna; Kędziora, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
      Na tom niniejszy składają się studia i szkice obejmujące zakresem tematycznym wiek XIX i XX, jak też pierwszą dekadę wieku XXI. W tym czasie zmieniały się style recepcji dzieł Szekspira, z różną intensywnością dramatopisarz ...