Now showing items 1-1 of 1

    • Metafory w twórczych wypowiedziach pisemnych uczniów 

      Szymańska, Marta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2012)
      Metafora była i jest przedmiotem zainteresowania badaczy różnych dziedzin. Związane z nią zagadnienia mieszczą się w polu zainteresowania teorii i historii literatury, ale także językoznawstwa, psychologii, filozofii, ...