Czasopismo Przedsiębiorczość - Edukacja ( rocznik naukowy ) wydawane jest od 2005 roku przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie we współpracy z innymi instytucjami. Wydanie niektórych tomów czasopisma było dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Problematyka czasopisma obejmuje: wyniki prac badawczych i wymianę doświadczeń związanych z problematyką przedsiębiorczości dotyczącą rozwoju działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej w różnej skali układów przestrzennych (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej i światowej), gospodarki finansowej przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i państwa, rynku kapitałowego, systemu bankowego, podatkowego i ubezpieczeń, zmian na rynku pracy oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych człowieka i jego umiejętności interpersonalnych . Rozważania dotyczące zarysowanej problematyki staramy się adaptować do celów dydaktycznych w zakresie doskonalenie treści i metod nauczania przedsiębiorczości w powiązaniu z treściami pokrewnych przedmiotów. Jesteśmy otwarci na prezentację doświadczeń dydaktycznych środowiska nauczycielskiego zainteresowanego zagadnieniami przedsiębiorczości oraz jej miejsca w systemie oświaty. Prezentowane są również prace typu case study odnoszące się do funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw, specjalnych stref ekonomicznych, centrów gospodarczych oraz wybranych działów przemysłu i usług w rożnej skali układów przestrzennych Polski i świata.

Czasopismo jest zarejestrowane w Rejestrze Dzienników i Czasopism oraz indeksowane w krajowych i międzynarodowych bazach czasopism.

ISSN (wersji papierowej): 2083-3296

ISSN (on-line): 2449-9048

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

 • Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Zbigniew Zioło
 • Zastępca Redaktora Naczelnego - Redaktor prowadzący: dr Tomasz Rachwał
 • Redaktor publikacji on-line: dr Sławomir Dorocki
 • Sekretarz Redakcji: dr Anna Irena Szymańska
 • Sekretarz Redakcji (bazy i indeksacja czasopisma): mgr Marcin Semczuk
 • Redaktorzy statystyczni: dr Bartosz Jenner, dr Sławomir Dorocki, dr Jan Szeja

RADA REDAKCYJNA (Naukowa):

 • dr Monika Borowiec, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
 • dr Roy Canning, University of Stirling, Zjednoczone Królestwo
 • prof. USz dr hab. Paweł Czapliński, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Badań Miast i Regionów, Polska
 • dr Sławomir Dorocki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
 • dr Wiesława Gierańczyk, Toruńska Szkoła Wyższa, Polska
 • prof. dr hab. Bronisław Górz, Profesor emeritus, Polska
 • prof. Anatol Jacobson, Irkutsk State Transport University, Rosja
 • dr Wioletta Kilar, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Polska
 • dr hab. prof. UP Sławomir Kurek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Polska
 • prof. dr Matthias Pilz, University of Cologne, Niemcy
 • dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
 • prof. dr Ryszard E. Rózga Luter, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, Meksyk
 • Ph.D. Natalia Syssoeva, Irkutsk Scientific Center of RAS, Rosja
 • prof. dr Zdeněk Szczyrba, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra Geografie, Czechy
 • dr Anna Irena Szymańska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
 • dr Anna Tobolska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 • prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Polska
 • dr Krzysztof Wiedermann, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Polska
 • prof. dr Yolanda Carbajal Suárez, Universidad Autónoma del Estado de México, Meksyk
 • dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska
 • prof. dr hab. Zbigniew Zioło, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polska

Strona internetowa Przedsiębiorczość - Edukacja

Collections in this community

Recent Submissions

View more