Now showing items 1-1 of 1

    • Polska lewica w XX wieku : historia - ludzie - idee 

      Dunin-Wąsowicz, Krzysztof; Śliwa, Michał; Chałubiński, Mirosław; Malczewska-Pawelec, Dorota; Chyra-Rolicz, Zofia; Sekuła-Kwaśniewicz, Halina; Przeniosło, Marek; Jaworski, Witold Wit; Sebesta, Antonina; Glimos-Nadgórska, Anna; Bednarzak-Libera, Mirosława; Cimek, Henryk; Chrobaczyńska-Plucińska, Edyta; Urbański, Krzysztof; Ponczek, Eugeniusz; Fogelzang-Adler, Ewa; Koziełło, Tomasz; Itrich-Drabarek, Jolanta; Kilian, Stanisław; Fic, Maciej; Grzęda, Marian; Jarosiński, Janusz; Cegła, Maciej; Łabędź, Krzysztof; Godlewski, Tadeusz; Kornaś, Jerzy; Kik, Kazimierz; Sielski, Jerzy; Machelski, Zbigniew; Dzwończyk, Joanna; Marczewska-Rytko, Maria; Karnowska, Danuta; Sozańska, Dominika; Kasińska-Metryka, Agnieszka; Mickiewicz, Piotr; Łukasz, Jeziński; Waldon-Kałuża, Agnieszka; Tokarz, Grzegorz; Ślufińska, Monika; Wilcox, Mark; Śliwa, Martyna (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2004)
      Już samo pojawienie się lewicy na polskiej scenie politycznej potwierdziło rozwój procesów modernizacyjnych społeczeństwa polskiego wzorem zachodnioeuropejskim, bo oznaczało przebudowę jego struktury politycznej, ...