Show simple item record

dc.contributor.advisorFilek, Mariapl_PL
dc.contributor.advisorRudolphi-Skórka, Elżbietapl_PL
dc.contributor.authorDyba, Barbarapl_PL
dc.date.accessioned2019-07-02T11:49:38Z
dc.date.available2019-07-02T11:49:38Z
dc.date.issued2019-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/5396
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Geograficzno-Biologiczny. Instytut Biologii. Zakład Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Rozprawa doktorska - promotor: prof. dr hab. Maria Filek, promotor wspomagający: dr Elżbieta Rudolphi-Skórska.pl_PL
dc.description.abstractCelem prowadzonych eksperymentów było zbadanie różnic w etapach mechanizmu stresogennego wpływu ZEA na komórki odmiany tolerancyjnej i wrażliwej pszenicy, poprzez wyznaczenie parametrów biochemicznych i fizykochemicznych, określających intensywność działania stresu. Jako potencjalny czynnik protekcyjny (w stosunku do ZEA) testowano brassinosteroid (24-epibrassinolid). Uzyskane wyniki potwierdzają, że obecność ZEA wywołuje stres oksydacyjny w komórkach pszenicy, w którego mechanizm włączone jest generowanie reaktywnych form tlenu. W mechanizmy protekcyjne włączone są zarówno enzymatyczne, jak i nieenzymatyczne antyoksydanty, a także zapewnienie odpowiednich warunków osmotycznych w komórkach. Zróżnicowanie pomiędzy odmianą tolerancyjną i wrażliwą, wynikające z różnic w składzie i strukturze membran warunkuje większą akumulację tej mykotoksyny w komórkach odmiany wrażliwej, co może być przyczyną wystąpienia większych efektów stresogennych u tej odmiany. 24-epibrassinolid zastosowany w stężeniach hormonalnych zmniejsza wnikanie ZEA do komórek, obniżając stresogenne efekty tej mykotoksyny. Może być zatem wykorzystany jako nieinwazyjna substancja w ochronie roślin przeciw ZEA.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the experiments was to investigate the differences in the stages of the stressful mechanism of zearalenone action on tolerant and sensitive wheat cells, by determining the biochemical and physicochemical parameters that determine the intensity of stress. The obtained results confirm that the presence of zearalenone induces oxidative stress generating reactive oxygen species in wheat cells. The differentiation between the tolerant and sensitive varieties, resulting from differences in the composition and structure of membranes, determines a greater accumulation of this mycotoxin in the cells of the sensitive variety. The protection mechanisms include both enzymatic and non-enzymatic antioxidants, as well as the provision of appropriate osmotic conditions in the cells. 24-epibrassinolide applied in hormonal concentrations limits the penetration of zearalenone into cells, reducing the stressful effects of this mycotoxin. It can therefore be used as a non- invasive substance in plant protection against zearalenone.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjecttechnika Langmuirapl_PL
dc.subjectzearalenonpl_PL
dc.subjectmembrany lipidowepl_PL
dc.subjectstres oksydacyjnypl_PL
dc.subjectbrassinosteroidypl_PL
dc.subjectLangmuir techniqueen_EN
dc.subjectzearalenoneen_EN
dc.subjectlipid membranesen_EN
dc.subjectoxidative stressen_EN
dc.subjectbrassionosteroidsen_EN
dc.titleStrukturalno-funkcjonalne modyfikacje membran komórek pszenicy w układach naturalnych i modelowych w warunkach stresu oksydacyjnego wywoływanego działaniem mykotoksyny (zearalenonu)pl_PL
dc.title.alternativeStructural-functional modifications of native and model lipid membranes of wheat cells under oxidative stress induced by mycotoxin (zearalenone)en_EN
dc.typeThesispl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record