Recent Submissions

 • Trudna kohabitacja. Problemy ekspozycji okresu Odwilży (1955-1960) 

  Stano, Bernadeta (2005)
  Exhibiting is usually shaped by different factors such as characteristic features of the exposed pieces of art, accommodation, policy of a “gallery”, designer’s (painter’s, interior designer’s, and less frequently stage ...
 • Tożsamość i historia w sztuce małopolskich środowisk zakonnych XVII i XVIII wieku 

  Krasnowolski, Bogusław (2005)
  Baroque brought about an increase of the interest in historical subjects in monastic circles. A tendency towards vivid illustration of abstract concepts and towards creating complete programmes ideologically and structurally, ...
 • Prekolumbijska rzeźba Meksyku i jej wpływ na moją twórczość 

  Moskała, Stanisław (2005)
  The area of Central America in pre-Columbian times was a mosaic of peoples, languages and cultures. Over centuries it was inhabited by various tribes in mutual interaction, among which the major ones were Olmecs, Totonacs, ...
 • Świat widziany i opisany - notatki o grafice i rzeczywistości 

  Jędrysiak, Jerzy (2005)
  The author presents sources and inspirations of his graphic output; on the one hand, indicating the process of chiselling out forms on a matrix, and on the other hand, forming consciously and unconsciously metaphoric ...
 • Wokół źródeł twórczości 

  Oramus, Romuald (2005)
  Besides social, historical and ideological references, art also possesses an important individual dimension. It is the artist who either happy or ailing, either famous or forgotten, finally shapes his/her creation. Art ...
 • Doświadczenie czasu (gawęda dydaktyczna) 

  Sobolewski, Stanisław (2005)
  An artist - a work of art - time. Relations between these three entities constitute the basis for the analysis of time relation towards the permanence of the work of art. An emerging question concerns the link between ...
 • Idea matematyczności świata jako źródło artystycznej inspiracji 

  Bujnowska, Teresa (2005)
  The lecture attempts to establish its author’s own outlook on life and to justify her artistic views, in which the number manifested through a geometrical form constitutes the superior idea. The author ponders on the ...
 • Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 27. Studia de Arte et Educatione 1 

  Sobolewski, Stanisław; Solewski, Rafał; Stano, Bernadeta (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
  Zbiór ten otwiera trzyczęściową publikację studiów i refleksji poświęconych sztuce i nauczaniu przygotowaną z okazji 25-lecia Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Rozpoczyna także cykl Roczników, które ...