Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione poświęcone są przede wszystkim sztukom wizualnym widzianym w kontekście edukacji artystycznej. Pismo sięga również do dziedzin pokrewnych, otwierając się na interdyscyplinarne dyskusje nad problemami współczesnej humanistyki.
Wersją pierwotną Rocznika Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jest wersja elektroniczna: nr ISSN 2300-5912 . Wersja drukowana nr ISSN 2081-3325 jest wersją wtórną.

Od czasu założenia czasopisma w 2005 roku publikują tu zarówno wybitni uczeni, jak i młodzi badacze, autorzy afiliowani w instytucjach naukowych w kraju i zagranicą, reprezentujący historię sztuki, estetykę i filozofię, pedagogikę oraz inne dyscypliny humanistyczne.

Studia de Arte et Educatione są pismem z otwartym dostępem (open access), pozwalającym Czytelnikom na bezpłatne korzystanie z naszych zasobów. Postać elektroniczna jest referencyjną wersją pisma. Wydajemy drukiem jedynie niewielką liczbę kopii w celu archiwizacji, z przeznaczeniem dla Autorów opublikowanych tekstów oraz Bibliotek.
Obecnie jesteśmy zarejestrowani w następujących bazach indeksujących, repozytoriach oraz katalogach o globalnym zasięgu (lista stopniowo się rozszerza): CEEOL, CEJSH, DOAJ, BazHum, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus.

Ewaluacja MNiSW w latach 2013-2018: 7 punktów (Lista B)

Index Copernicus ICV 2017: 63,30

Ewalulacja MNiSW z 1 XII 2021: 20 punktów


Redakcja:

dr Diana Wasilewska – redaktor naczelna

dr Krzysztof Siatka – zastępca redaktor naczelnej

dr Bernadeta Stano - sekretarz redakcji

dr hab. Patrycja Włodek - członek redakcji

dr Natalia Bursiewicz - członek redakcji

dr Wiktoria Kozioł - członek redakcji

dr Weronika Plińska - członek redakcji


Strona www: AUPC Studia de Arte et Educatione


Collections in this community

Recent Submissions

View more