Recent Submissions

 • Wypowiedź jako forma percepcji współczesnej sztuki wizualnej 

  Solewski, Rafał (2009)
  After the discussion on the definition of the utterance, the author of the article suggests the possible use of the word in the visual art domain. The basic examples of the 20th century conceptual artworks, autotelically ...
 • Słowo, pismo, obraz i myślenie w sztukach wizualnych 

  Bednarczyk, Agata; Solewski, Rafał (2009)
  The divergence of the idea, the word, and its visual record results in an opportunity for extremely different approaches to the semantics of the word and to the iconic function of the written character within the realm of ...
 • Trzy odsłony słowa. Sztuka Ewy Sataleckiej 

  Stano, Bernadeta (2009)
  Ewa Satalecka is a graphic designer, typographer, stage designer and teacher. She makes visual presentations of texts with the music of such composers as Witold Lutoslawski, Witold Szalonek, Philip Glass and Alfred Schnittke. ...
 • Między Horacym a poezją konkretną – kilka uwag teoretycznych 

  Rogala, Paweł (2009)
  The aim of this article is to redefine the famous Horace’s lines taken from his Ars Poetica and to show its association with shape poetry. Horace’s idea named as ut picture poesis is considered here not merely a comparison ...
 • Architektura i pojęcie wypowiedzi 

  Jasińska, Agnieszka (2009)
  The article is an attempt at establishing whether architecture lends itself to “reading”. The reflections were inspired by the digressions on architecture and the print contained in the novel „Cathedrale Sainte Marie de ...
 • Czy istnieje wypowiedź bez języka? Przypadek filmu 

  Petrus, Julita (2009)
  The article is an attempt to reflect on various types of artistic expression. The theoretical base and analyses of selected early 20th century silent films enable an investigation of different tactics of the emotional ...
 • O możliwości pojmowania dzieła wizualnego jako wypowiedzi. Pomiędzy językoznawstwem, hermeneutyką i fenomenologią 

  Żywot, Anna (2009)
  In the beginning of the article, an attempt is made to identify the differences between phenomenological and hermeneutic attitudes to an artwork. Then the questions concerning the integral inclusion of interpretation to ...
 • Zaburzenia komunikacji spowodowane brakiem kompetencji lingwistycznej i komunikacyjnej 

  Świstowska, Małgorzata (2009)
  The article presents communication problems of people without full linguistic competence. In the beginning, the considerations concern the communication process, the production, transmission and reception of a verbal ...
 • O mowie zawartej w milczeniu 

  Wieczorek, Ewa (2009)
  The article brings up the problem of extra-linguistic forms of statements and concentrates on silence as a kind of communication without using any system of signs. It also includes justification of the claim that silence ...
 • O pozajęzykowych rodzajach wypowiedzi i sposobach ich istnienia 

  Szurek, Marzena Maria (2009)
  The subject of the article is the issue of broadly-defined communication between people, which is, however, not only limited to verbal transfer of information. Communication is seen from the linguistic point of view, but ...
 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 69. Studia de Arte et Educatione 4. Sztuka i wypowiedź 

  Sobolewski, Stanisław; Solewski, Rafał; Stano, Bernadeta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2009)
  Instytut Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie staje się Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Kolejny tom Rocznika wydawanego przez nasze środowisko na swój sposób wpisuje się w ...

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Theme by 
Atmire NV
Logo
Budowa Repozytorium Uniwersytetu Pedagogicznego została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.