Recent Submissions

  • Media w służbie polonisty 

    Ślósarz, Anna (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2008)
    Współczesna dydaktyka zmierza w kierunku usprawnienia, uprzystępnienia, uatrakcyjnienia i unowocześnienia procesu dydaktycznego. Służą do tego m.in. środki dydaktyczne (nazywane też pomocami naukowymi), które w opinii ...