Now showing items 1-1 of 1

    • Rozwój językowy dziecka a b-learning 

      Jatkowska, Joanna (2018)
      W artykule dokonano analizy zjawiska, jakim jest b-learning w terapii logopedycznej dzieci. Przedstawiono odpowiedzi na hipotezy badawcze z rozprawy doktorskiej autorki pt. „B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej ...