Now showing items 1-1 of 1

    • Early education : practice & reflection 

      Muchacka, Bożena; Babić, Nada; Kovácsné Bakosi, Éva; Hovánszki, Jánosné; Kissné Korbuly, Katalin; Andrzejewska, Jolanta; Sosnowska, Joanna; Kopik, Aldona; Walasek-Jarosz, Barbara; Kochanowski, Jan; Burkovičová, Radmila; Grzeszkiewicz, Bożena; Lewandowska, Ewa; Muchacki, Mateusz; Czaja-Chudyba, Iwona; Smółka, Lucyna; Baran, Zbigniew; Haraszkiewicz, Robert; Młodożeniec, Hanna; Szuścik, Urszula Jolanta; Grzywniak, Celestyna; Mosiołek, Marta; Solich, Kornelia; Płóciennik, Elżbieta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
      Papers included in this book also focus on the analysis of teachers’ reflective practice. The present scientific paradigms acknowledge teachers’ right to be investigators of their own activity, allow for free ...