Show simple item record

dc.contributor.editorZielińska, Jolantapl_PL
dc.contributor.editorPlutecka, Katarzynapl_PL
dc.date.accessioned2020-10-13T08:57:35Z
dc.date.available2020-10-13T08:57:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2299-2103
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/8540
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractW perspektywie systemowej rodzina rozumiana jest jako naturalny system społeczny charakteryzujący się swoistą dynamiką wewnętrzną. Dynamika życia rodzinnego jest ściśle osadzona w różnych podsystemach społecznych (mikrosystemie, mezosystemie, egzosystemie, makrosystemie) i kształtowana przez określony kontekst czasowy (chronosystem). Członkowie rodziny, uczestnicząc w wymienionych kontekstach społecznych, próbują realizować podstawowe i rozwojowe zadania, ale też pokonywać kryzysy i nieprzewidziane trudności życiowe. Niewątpliwie fakt wychowywania dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest sytuacją obciążającą dla wszystkich członków rodziny. Sprawnie funkcjonujący system posiada jednak zdolności adaptacyjne i potrafi przystosować się do indywidualnych czy zmieniających się potrzeb wszystkich swoich członków. Tak szeroko rozumiana problematyka rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni społecznej stała się obiektem naukowych dociekań i inspiracją nowatorskich analiz empirycznych dla autorów tekstów zawartych w niniejszym tomie „Studia Paedagogica”. Artykuły podzielono na dwa obszary tematyczne, pierwszy koncentruje się na jakości życia rodziny dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a drugi dotyczy wsparcia społecznego, wspomagania rodziny w rozwoju, edukacji, terapii i rehabilitacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Należy podkreślić, że ten kolejny, trzeci tom „Studia Paedagogica”, stanowi kontynuację poprzednich w ramach planowanego profilu czasopisma. Zgodnie z decyzją Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Komitet Redakcyjny tworzą członkowie Katedry Zastosowań Techniki w Diagnozie i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, działającej pod kierunkiem naukowym dr inż. hab. Jolanty Zielińskiej prof. UP. Żywimy głębokie przekonanie, że niniejszy tom zapoczątkuje dyskurs interdyscyplinarny nad bieżącymi zmianami zachodzącymi w pedagogice. Pragniemy też poinformować, że Komitet Redakcyjny będzie czynić starania o to, aby czasopismo zostało wpisane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na listę czasopism punktowanych i było wydawane w formie elektronicznej. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować recenzentom: prof. zw. dr hab. A. Korzon i dr hab. B. Szczupał prof. APS za konstruktywne uwagi merytoryczne.pl_PL
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Krakówpl_PL
dc.titleAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 153. Studia Paedagogica 3. Rodzina dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni społecznejpl_PL
dc.typeCzasopismopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record