Show simple item record

dc.contributor.authorRoszczynialska, Magdalenapl_PL
dc.dateThe author presents the film directed by Paweł Łoziński, Place of Birth (Miejsce Urodzenia, 1992), in the categories of a multidimensional memory place, which, as a sort of work done on the material of the past, can be characterized by definition as an object in action, a performative. She describes the movie using the concepts of affect, trauma culture and collaborative authorship. The movie is presented as: a comparative place of memory, an archive, trauma experience catalyst, trauma translator, a performative shaping a non-memory place into a mnemotopos – depending on the perspective/status of the author instance.en_EN
dc.date.accessioned2020-10-29T13:58:47Z
dc.date.available2020-10-29T13:58:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 230, Studia de Cultura 9 (2) (2017), s. [8]-19pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/9150
dc.descriptionDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.description.abstractAutorka prezentuje film w reżyserii Pawła Łozińskiego pt. Miejsce urodzenia (1992) w kategoriach wielowymiarowego miejsca pamięci, które to, jako swego rodzaju praca dokonywana na materiale przeszłości, z definicji ma charakter obiektu w działaniu, performatywu. Omawia film wykorzystując koncepcje afektu, kultury traumy oraz autorstwa kolaboratywnego. Film jawi się jako: komparatystyczne miejsce pamięci, archiwum, katalizator doświadczenia traumatycznego, translator traumy, performatyw przekształcający nie-miejsce pamięci w mnemotopos – w zależności od perspektywy/statusu instancji autorskiej.pl_PL
dc.description.sponsorshipDokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych".pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectMiejsce urodzeniapl_PL
dc.subjectPaweł Łozińskipl_PL
dc.subjectHenryk Grynbergpl_PL
dc.subjecttraumapl_PL
dc.subjectmiejsce pamięcipl_PL
dc.subjectmnemotopospl_PL
dc.subjectperformatywnośćpl_PL
dc.subjectThe Birthplaceen_EN
dc.subjectPawel Lozinskien_EN
dc.subjectHenryk Grynbergen_EN
dc.subjecttraumaen_EN
dc.subjectlieux de memoireen_EN
dc.subjectmnemotoposen_EN
dc.subjectperformativityen_EN
dc.titleMiejsce urodzenia Pawła Łozińskiego jako mnemotopospl_PL
dc.title.alternativePlace of Birth by Paweł Łoziński as a mnemotoposen_EN
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record