Numer 6 (2008)

Spis treści:
  ARTYKUŁY i ROZPRAWY
 1. Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” – powstanie i rozwój do 1939 roku - Michał Rogoż
 2. Książka o tematyce żeglarskiej w II Rzeczypospolitej – relacje z rejsów na żaglowcach - Adam Ruta
 3. Cudowna kreacja przestrzeni w powieści Selmy Lagerlöf o Nilsie Holgerssonie - Michał Rogoż
 4. Film na łamach londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w latach 1944–1989 - Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 5. Dedykacje rękopiśmienne w książkach z fragmentu księgozbioru domowego poetki Marianny Bocian - Małgorzata Winnicka
 6. Proza dziecięco-młodzieżowa w drugiej połowie XX stulecia - Maria Ostasz
 7. MATERIAŁY
 8. Problemy czytelnictwa w prasie polskiej w latach 2004–2005 - Lidia Ippoldt
 9. Badania ankietowe w pracy bibliologa - Lidia Ippoldt
 10. Badanie potrzeb użytkowników biblioteki - Joanna Kołakowska
 11. Wydawnictwa ciągłe w katalogu elektronicznym (OPAC) Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie – problemy opracowania i wyszukiwania - Sabina Kwiecień, Katarzyna Mól
 12. Działalność bibliotek szkół wyższych na podstawie przepisów prawnych (w wyborze) - Halina Grzywacz
 13. Rola naukowców Politechniki Lwowskiej w rozwoju czasopiśmiennictwa technicznego drugiej połowy XIX – początków XX wieku - Renata Samotyj
 14. Demokratyczny savoir-vivre Jana Kamyczka - Wanda Matras
 15. RECENZJE
 16. Barbara Góra: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie 1828–2000, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, 571 s. (recenzja) - Michał Rogoż
 17. Kraków – Lwów: książki – czasopisma – biblioteki. Pod redakcją Haliny Kosętki. T. VIII, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, 634 s. (recenzja) - Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Zofia Sokół
 18. KRONIKA NAUKOWA - SPRAWOZDANIA
 19. Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2006 roku - Halina Kosętka, Michał Rogoż
 20. Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku”. Kraków 21–23 listopada 2007 r. - Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 21. „Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku” IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Kraków, 21–23 listopada 2007 r.) - Tomasz Ratajczak
 22. Biblioteki w Belgii oraz system kształcenia ich pracowników - Halina Kosętka, Michał Rogoż
 23. Uwagi na marginesie konferencji poświęconej grupie Żagary - Jerzy Stefan Ossowski

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe .


Recent Submissions

View more