Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia = ISSN 2081-1861 (print), ISSN 2300-3057 (online). Wydawnictwo jest recenzowanym czasopsmem naukowym, które ukazuje się w cyklu rocznym. Na jego łamach publikowane są oryginalne wyniki badań z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii. Tytuł jest kontynuacją wydawnictwa pt. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Prace Bibliotekoznawcze , który ukazywał się w latach 1982-1999 (9 tomów).

Pokaż więcej/mniej...


Strona www: AUPC Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia


Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe .


Collections in this community

Recent Submissions

View more