Numer 3 (2005)

Spis treści:
  ARTYKUŁY i ROZPRAWY
 1. Bibliotheca Alexandrina - "czwarta piramida" - świetność z gruzów - Gabriela Meinardi
 2. Wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie (1922-1962) - Teresa Wildhardt
 3. Prowincjonalni wydawcy i ich osiągnięcia w Galicji Wschodniej wiatach 1861-1893 - Agnieszka Hajduk
 4. Dokumenty życia społecznego odbiciem rzeczywistości i zapisem historii - Leszek Ludorowski
 5. Kultura informacyjna w szkole - Hanna Batorowska
 6. Lwowska prasa przed powstaniem styczniowym - Jerzy Jarowiecki
 7. Sytuacja na frontach i polityka międzynarodowa w konspiracyjnych czasopismach społeczno-kulturalnych Krakowa okresu II wojny światowej - Ewa Fogelzang- Adler
 8. Muzyka i teatr na łamach londyńskiego „Dziennika Polskiego" w latach 1940-1943 - Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 9. Krakowska prasa naukowa i fachowa 1989-1998 (przegląd tematyczny) - Władysław Marek Kolasa
 10. Jan Kasprowicz we wspomnieniach Kornela Makuszyńskiego. Przyczynek do biografii - Maria Jazowska-Gumulska
 11. Marian Eile (1910-1984) biografia, anegdota, legenda - Wanda Matras
 12. Opowieści spirytystyczne w prozie drugiego pokolenia pozytywistów. (Na przykładzie nowel: On i my Hajoty, Dr Fausta Ostoi oraz Spirytystki Cecylii Walewskiej) - Ksenia Olkusz
 13. Pajdocentryczne środki poetyckie - Maria Ostasz
 14. Utwory romantyków polskich w procesie kształcenia galicyjskiej młodzieży szkolnej w latach 1860-1900 - uwagi na marginesie badań nad recepcją - Michał Zięba
 15. MATERIAŁY
 16. Kartka z dziejów 45-lecia Archiwum AP im. KEN w Krakowie - Marek Glogier
 17. Wydawnictwa ciągłe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1954-1999 - Momika Rausz, Anna Sobol
 18. Książki i czasopisma wydawane we Lwowie w XIX i na początku XX wieku - ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Pedagogicznej (wystawa) - Ewa B. Tłuczek, Renata M. Zając
 19. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu jako ośrodek kulturotwórczy - Paweł Bukowski
 20. Wydawcy polskich edycji Potopu Henryka Sienkiewicza do 2002 roku - Beata Foszczyńska
 21. Sentencje pana Zagłoby w Trylogii Henryka Sienkiewicza - Barbara Jarska
 22. Kilka refleksji o serialu Rodzina Połanieckich i filmie Marynia - Marzena Wojnarowska
 23. Styl ilustracji Edwarda Okunia w czasopiśmie „Chimera" - Ewelina Saczko
 24. RECENZJE
 25. Dzieci - książki - biblioteki (recenzja) - Maria Jazowska-Gumulska
 26. Z dziejów krakowskich bibliotek zakonnych (recenzja) - Zenon Gajda
 27. Książka w środowisku lwowskich rzemieślników. Część 1: Katalog książek z Biblioteki Stowarzyszenia Rękodzielników "Gwiazda" we Lwowie, oprac. Maria Konopka, Kraków 2003, s. 213 (recenzja) - Ewa Wójcik
 28. Książka w środowisku lwowskich rzemieślników. Cz. 2: Rejestr wypożyczeń Biblioteki Stowarzyszenia Rękodzielników "Gwiazda" we Lwowie (22 XI 1880 - 15 IV 1883), oprac. Maria Konopka, Kraków 2004, 307 s. (recenzja) - Józef Szocki
 29. "Skromny kwiat u stóp krzyża“. Słów kilka o nowym wydaniu Pójdźmy za Nim! Henryka Sienkiewicza (recenzja) - Dorota Mach
 30. KRONIKA NAUKOWA - SPRAWOZDANIA
 31. Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 2001-2002 - Halina Kosętka
 32. Z KRONIKI ŻAŁOBNEJ
 33. Andrzej Notkowski (1946-2003) - Halina Kosętka
 34. Profesor Ryszard Ergetowski (1925-2005) - Roman Jaskuła

Licencja Creative Commons
Artykuły zawarte w Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe .


Recent Submissions

View more