Show simple item record

dc.contributor.advisorPieniążek, Marekpl
dc.contributor.authorPogonowicz, Judytapl
dc.date.accessioned2024-04-08T10:35:32Z
dc.date.available2024-04-08T10:35:32Z
dc.date.issued2024-05-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11716/13036
dc.descriptionUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Nauk Humanistycznych. Praca doktorska - promotor: dr hab. prof. UP Marek Pieniążek.pl
dc.description.abstractNiniejsza praca doktorska ma charakter monografii twórczości Krzysztofa Garbaczewskiego. omawia jej miejsce we współczesnym polskim teatrze i społecznym odbiorze. Rozprawa stanowi także próbę omówienia i zdiagnozowania teatru postmedialnego, pokazanego na przykładzie spektakli Garbaczewskiego. W badaniach uwzględnione zostały spektakle i projekty artysty od jego debiutu w 2008 do 2023 roku i premiery spektaklu Germinal. Dodatkowym tłem dla hipotez zawartych w pracy była analiza teatralnych tendencji i estetyk dominujących u innych polskich reżyserów. W analizowanych spektaklach skupiam się na kompleksowych relacjach pomiędzy sceną, mediami, aktorami i widzem. Warto zaznaczyć, że widz we współczesnym teatrze pełni rolę aktywnego uczestnika wydarzenia teatralnego oraz wytwarza dla siebie doświadczenia podczas spektaklu. Dorobek twórczy Garbaczewskiego staje się zarazem studium kluczowych zmian zachodzących w dzisiejszym teatrze. Wpływ jego twórczości na poszukiwania innych polskich twórców teatralnych jest widoczny szczególnie w wykorzystaniu technologii VR. Praca przedstawia również polski teatr w kontekście przemian technologicznych, które wpływają na nowe estetyki na scenie.pl
dc.description.abstractThe aim of this Ph.D dissertation is to present a monograph of Krzysztof Garbaczewski artistic works and determine their role in contemporary Polish theater and societal reception. The thesis also constitutes an attempt to analyze postmedial theater, showcased through Garbaczewski performances. The research encompasses the artist's projects from his debut in 2008 until 2023, including the premiere of the play Germinal. An additional backdrop for the hypotheses presented in the work was provided by an analysis of theatrical tendencies and aesthetics prevailing among other Polish directors. Within the analyzed performances, the focus lies on the comprehensive relationships between the stage, media, actors, and the audience. It is worth emphasizing that the contemporary theater audience assumes an active role as engaged participants in the theatrical event, co-creating their own experiences during the performance. Garbaczewski's creative output becomes a study of key transformations occurring in present-day theater. The influence of his work is particularly evident in its impact on other Polish directors using of VR technology. The paper also examines Polish theater in the context of technological transformations that impact new aesthetics on the stage.en
dc.languageplpl
dc.language.isoplpl
dc.subjectteatr współczesnypl
dc.subjectnowe technologiepl
dc.subjectwirtualna rzeczywistośćpl
dc.subjectteatr postmedialnypl
dc.subjectcontemporary theateren
dc.subjectnew technologiesen
dc.subjectvirtual realityen
dc.subjectpostmedial theateren
dc.titleTeatr Krzysztofa Garbaczewskiego wobec mediów i nowych technologiipl
dc.title.alternativeKrzysztof Garbaczewski Theater Towards the Media and New Technologiesen
dc.typeThesispl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record