Now showing items 1-1 of 1

    • Métaphore : jeu de redondances sémantiques dans le texte 

      Grzmil-Tylutki, Halina (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1994)
      W niniejszej pracy próbujemy spojrzeć na semantyczne aspekty mechanizmu metaforyzacji. Temat metafory należy do bardziej eksploatowanych zagadnień w językoznawstwie, od czasów Arystotelesa po dzień dzisiejszy. Dlatego ...