Now showing items 1-1 of 1

    • Studia nad urbanizacją południowej Polski 

      Rajman, Jan (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1989)
      Urbanizacja kraju i związane z nią przemieszczenia ludności są obecnie głównymi czynnikami i bezpośrednimi przyczynami zmian zachodzących w strukturze demograficznej i koncentracji ludności w miastach. Postępy tradycyjnie ...