Now showing items 1-2 of 2

  • Czynniki efektywnego nauczania matematyki w klasach początkowych szkoły specjalnej 

   Wyczesany, Janina (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1985)
   Metoda ośrodków pracy stosowana jest w procesie nauczania, wychowania i terapii dzieci odchylonych od normy, szczególnie zaś - upośledzonych umysłowo. Przewiduje ona ścisły związek pomiędzy treściami programu nauczania ...
  • Problemy edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych 

   Pilecka, Władysława; Ficek, Roman; Moulin, Jean-Paul; Sołtysiak, Teresa; Mąka, Janusz; Brańka, Zofia; Kuźma, Mariola; Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława; Tylewska-Nowak, Beata; Lausch-Żuka, Jolanta; Maurer, Alicja; Bołtuć, Iwona; Kościółek, Maria; Pilecki, Jan; Parys, Katarzyna; Pisarek, Arkadiusz; Wolski, Andrzej; Szychowiak, Barbara; Walczak, Grażyna; Jarczyk, Jacek; Kulczycka, Ewa; Kupisiewicz, Małgorzata; Cieszyńska, Jagoda; Bidziński, Karol; Jarząb, Alicja (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1996)
   W wielu krajach świata podejmuje się prace badawcze nad funkcjonowaniem dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W Polsce wzbogaca się formy opieki i kształcenia tych osób. Wielokierunkowy rozwój szkolnictwa ...