Now showing items 1-1 of 1

    • Materializm funkcjonalny w nauczaniu geografii 

      Zając, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1980)
      W niniejszej pracy pragniemy dać wyraz przekonaniu, że teoria materializmu funkcjonalnego winna stać się podstawą formułowania celów i ich realizacji w zakresie nauczania geografii w szkole ogólnokształcącej. W kolejnych ...