Now showing items 1-2 of 2

  • Czynniki efektywnego nauczania matematyki w klasach początkowych szkoły specjalnej 

   Wyczesany, Janina (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1985)
   Metoda ośrodków pracy stosowana jest w procesie nauczania, wychowania i terapii dzieci odchylonych od normy, szczególnie zaś - upośledzonych umysłowo. Przewiduje ona ścisły związek pomiędzy treściami programu nauczania ...
  • "Krakowska szkoła dydaktyki matematyki" 

   Nowecki, Bogdan Jan (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1984)
   W ocenie dorobku naukowego prof. dr Anny Zofii Krygowskiej, dokonanej przez wybitnego matematyka i dydaktyka matematyki, profesora Uniwersytetu w Utrechcie, Hansa Freudenthala czytamy: "Wśród wielu osób prowadzących ...