Now showing items 1-1 of 1

    • Wielostronne nauczanie w świetle badań empirycznych 

      Śnieżyński, Marian (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1991)
      Głównym celem nieustannych poszukiwań dróg prowadzących do unowocześnienia procesu nauczania, do jego intensyfikacji i optymalizacji, jest wyzwolenie u uczniów ich pełnej aktywności. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu ...