Now showing items 1-1 of 1

    • Szkolnictwo krakowskie w latach drugiej wojny światowej : 1939-1945 

      Chrobaczyński, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1993)
      Szkolnictwo i oświata stanowiły w latach okupacji z jednej strony przedmiot totalnej polityki okupanta, z drugiej zaś szczególnie doniosły przejaw postawy obrony i samoobrony, postawy nie wobec tej okupacyjnej polityki ...