Now showing items 1-1 of 1

    • Zabawy badawcze dzieci w przedszkolu 

      Muchacka, Bożena (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1992)
      W wyniku badań przeprowadzonych przez Zofię Topińską w latach pięćdziesiątych, do treści programu wychowania przedszkolnego włączono w Polsce zabawy badawcze, traktując je jako podstawową formę rozwijania w przedszkolu ...