Now showing items 1-4 of 4

  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5 

   Jarowiecki, Jerzy; Aleksiewicz, Anna; Tadeusiewicz, Hanna; Dunin, Janusz; Cariowa, Natalia; Kaczur, Irina; Olga, Kolosowska; Gwioździk, Jolanta; Grabski, Władysław Maria; Dymmel, Anna; Toczek, Alfred; Nowacki, Roman; Kuzicki, Jerzy; Zięba, Michał; Wójcik, Ewa; Patelski, Mariusz; Woźniakowski, Krzysztof; Pietrzyk, Bożena; Pieczonka, Marek; Wałek, Bożena; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Konopka, Maria; Pietrzkiewicz, Iwona; Tokarska, Anna; Chlewicka, Aldona; Ptasińska, Małgorzata; Główacki, Albin; Rausz, Monika; Zając, Józef; Warda, Kazimierz; Kuberski, Leszek; Dziki, Sylwester; Jaskuła, Roman; Gzella, Grażyna; Korczyńska-Derkacz, Małgorzata; Sokół, Zofia; Szocki, Józef; Bąbiak, Grzegorz Paweł; Kramarz, Henryka; Karolczak, Kazimierz; Bujak, Jan; Michalski, Czesław; Wrona, Grażyna; Bańdo, Adam; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Lachendro, Jacek; Ossowski, Jerzy S.; Seniów, Jerzy; Rogoż, Michał; Studnicka-Gizbert, Maria; Kolasa, Władysław (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2001)
   Tom piąty zawiera artykuły i komunikaty stanowiące dorobek V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, zorganizowanej w 1999 roku przez Instytut Bibliotekoznawstwa ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6, cz. 1 

   Aleksiewicz, Anna; Konopka, Maria; Jaskuła, Roman; Kowalewska, Jadwiga Teresa; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Kuzicki, Jerzy; Nowacki, Roman; Wójcik, Ewa; Pieczonka, Marek; Ossowski, Jerzy S.; Woźniakowski, Krzysztof; Studnicka-Gizbert, Maria; Szocki, Józef; Kołosowska, Olga; Wałek, Bożena; Gwioździk, Jolanta; Pietrzkiewicz, Iwona; Marszalska, Jolanta M.; Dziki, Sylwester; Górecka, Ewa; Fitowa, Alina; Adamczyk, Kazimierz; Światek, Lilianna; Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
   Niniejszy, szósty z kolei tom zawiera różnorodny, bogaty dorobek konferencji pt. Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowanej przez IBiIN w Krakowie w dniach 19-20 listopada 2001. Obrady ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki. T. 7 

   Kuźmina, Dariusz; Pietrzkiewicz, Iwona; Cieślak, Stanisław; Gwioździk, Jolanta; Lorens, Beata; Aleksiewicz, Anna; Sowiński, Janusz; Konopka, Maria; Kotłobułatowa, Irina; Wójcik, Ewa; Jaskuła, Roman; Rausz, Monika; Kaleta, Petr; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Batorowska, Hanna; Oberbek, Jan; Stinia, Maria; Błażejewska, Joanna; Białokur, Marek; Kowalewska, Jadwiga Teresa; Kramarz, Henryka; Pękalska, Marta; Kubis, Barbara; Lechowski, Piotr; Głowacki, Albin; Woźniakowski, Krzysztof; Światek, Lilianna; Rzadkowolska, Magdalena; Pieczonka, Marek; Gzella, Grażyna; Kuzicki, Jerzy; Sokół, Zofia; Tłuczek, Ewa B.; Michalski, Czesław; Toczek, Alfred; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta; Sanojca, Karol; Góra, Barbara; Jazowska-Gumulska, Maria; Ergetowski, Ryszard; Grześkowiak, Joanna; Lachendro, Jacek; Seniów, Jerzy; Trudzik, Artur; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Borowiec, Piotr; Jarowiecki, Jerzy; Degen, Dorota; Gomoliszek, Joanna; Ladorucki, Jacek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
   Niniejszy siódmy z kolei tom przynosi różnorodny, bogaty dorobek z ostatniej konferencji Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, która odbyła się w dniach 19 i 20 listopada 2003 r. Pomieszczono w ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki. T. 8 

   Aleksiewicz, Anna; Tadeusiewicz, Hanna; Koredczuk, Bożena; Konopka, Maria; Gruca, Anna; Sowiński, Janusz; Szornel-Dąbrowska, Barbara; Колосовська, Ольга; Konarska-Pabiniak, Barbara; Dymmel, Anna; Gomoliszek, Joanna; Sanojca, Karol; Stinia, Maria; Wrona, Grażyna; Kramarz, Henryka; Znajomski, Artur; Pękalska, Marta; Rausz, Monika; Lechowski, Piotr; Pieczonka, Marek; Tłuczek, Ewa; Wójcik, Ewa; Strzebońska, Anna; Maresz, Barbara; Sikora, Anna Elżbieta; Lorens, Beata; Dzieniakowska, Jolanta; Kulka, Bronisława; Jakubek, Mariusz; Gzella, Grażyna; Sokół, Zofia; Kurek, Artur; Kaleta, Andrzej; Przeniosło, Małgorzata; Toczek, Alfred; Szafraniec, Bogna; Białokur, Marek; Kuzicki, Jerzy; Trojanowski, Piotr; Michalski, Czesław; Seniów, Jerzy; Педич, Василь; Matras, Wanda; Тельвак, Вiтaлiй; Przeniosło, Marek; Dziki, Sylwester; Ratajczak, Tomasz; Zięba, Michał; Kużmina, Dariusz; Jazowska-Gumulska, Maria; Bańdo, Adam; Woźniakowski, Krzysztof; Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
   Konferencje Kraków-Lwów: książki - czasopisma - biblioteki XIX i XX w. (najpierw ogólnopolskie, ostatnio już międzynarodowe) organizowane są cyklicznie co dwa lata przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstw ...