Now showing items 1-9 of 9

  • Geografia wyrazów z historycznej Litwy w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza w ujęciu Elżbiety Koniusz 

   Bednarczuk, Leszek (2012)
   The paper discusses the so called “geography of words” from historical Lithuania contained in The Dictionary of Polish dialects by Jan Karłowicz, an eminent linguist and researcher of the Polish language and regional ...
  • Koldras Lacki na Turbaczu 

   Bednarczuk, Leszek (2019)
   Professor Józefa Kobylińska, who was investigating her local dialect and Władysław Orkan’s language, paid attention to the writing on one of the rocks on Turbacz – Koldras Lacki, mentioned in W roztokach (1903), and ...
  • Nazwy Wilna i jego mieszkańców w dokumentach Wielkiego Księstwa Litewskiego (WKL) 

   Bednarczuk, Leszek (2010)
   The author of the article discusses names of Wilno/Vilnius in the oldest Latin, Russian and Polish documents. He also analyses place names denoting the city, city districts, suburbs, streets and alleys, castles, towers, ...
  • O słownictwie żeglarskim na Niemnie 

   Bednarczuk, Leszek (2011)
   The subject of this paper is the rafting vocabulary used on the Nemunas River, preserved in Zygmunt Gloger’s work Dolinami rzek (Along Rivers’ Valleys, 1872/1903). It contains rich lexical material from the field of ...
  • PAN – losy wyrazu 

   Bednarczuk, Leszek (2016)
   The word pan which was attested already in Latin texts in the second half of the 13th century and which was borrowed by neighbouring languages as a title and an adressative form shared the history of the Polish people ...
  • Północnokresowe i białoruskie nazwy jałowca na tle słowiańskim 

   Bednarczuk, Leszek (2015)
   The Polish-wide word jałowiec (Juniperus communis) in the Polish language of the northeastern borderlands exists (already since Adam Mickiewicz’s times) as the variant jadłowiec, and in the present Wilno dialects also ...
  • Prace Stanisława Jodłowskiego z dziedziny językoznawstwa ogólnego 

   Bednarczuk, Leszek; Stachurski, Edward (1981)
  • Z historii składni polskiej 

   Bednarczuk, Leszek (2017)
   The subject of the article are certain conjuctional constructions in ancient Polish language with (1) sociative preposition, (2) participle, (3) verbe – sentence, (4) hypotaxis – parataxis, (5) repeated conjunction ...
  • „Дзяды” Адама Міцкевіча ў беларускім кантэксце 

   Bednarczuk, Leszek (2011)
   Białoruski wyraz дзяд ‘dusze zmarłych przodków; obrzęd ich wspominania’ został z dokładnością etnograficzną utrwalony przez Mickiewicza w II części «Dziadów», a przez nie trafił do języka i literatury polskiej. W artykule ...