Now showing items 1-3 of 3

  • Film jako komunikat w terapii logopedycznej 

   Cieszyńska-Rożek, Jagoda; Korendo, Marta (2017)
   Powszechna dostępność urządzeń pozwalających rejestrować zdarzenia w momencie ich trwania umożliwiła wprowadzenie tej formy przekazu do praktyki terapeutycznej. W terapii neurologopedycznej film pełni rolę komunikatu ...
  • Program „Kocham szkołę” odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji 

   Korendo, Marta (2011)
   The author of this paper presents a new curriculum for teaching children at the age of six in the context of announced educational reform. The necessity of a radical reform of the teaching method in the first to third ...
  • Znaczenie kategoryzacji dla rozwoju mowy dziecka 

   Korendo, Marta; Bielenda-Mazur, Ewa (2016)
   Categorization is one of the most important cognitive processes. Several studies indicate that the ability to categorize impacts all subsystems of language. Language mistakes that children make indicate the importance ...