Now showing items 1-1 of 1

    • The passive of the verb see: a usage-based study 

      Podhorodecka, Joanna (2015)
      Czasownik see jest jednym z dziesięciu najczęściej pasywizowanych czasowników w języku angielskim, choć nie przystaje on w żaden sposób do prototypu czasownika przechodniego. Celem pracy jest zbadanie, w ramach modelu ...