Now showing items 49-68 of 256

  • Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska - postkolonialna Australia 

   Ślósarz, Anna (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków, 2013)
   Książka dotyczy zakodowanych w elektronicznych kontekstach lektur matryc ideologicznych, czyli sposobów wartościowania i map znaczeń, wpisanych w wywiedzione z literackich pierwowzorów teksty wtórnych nadawców, które są ...
  • L'image de l'Autre dans la littérature coloniale française au Maghreb 

   Gubińska, Maria (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2002)
   Stereotyp „Obcego”, „Innego” jest szczególnie wyraźny w literaturze kolonialnej na przełomie XIX i XX wieku, w okresie ekspansji kolonialnej i dominacji haseł imperialistycznych we Francji. Kontekst historyczny i ...
  • Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury 

   Rudnicka-Fira, Elżbieta (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   Przedmiotem niniejszego opracowania są imiona mieszkańców Krakowa poświadczone w wybranych dokumentach krakowskich z okresu średniopolskiego (XVI–XVIII w.). Celem monografii jest zgromadzenie w miarę pełnego i reprezentatywnego ...
  • Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do pierwszej połowy XX w.) 

   Zmuda, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2019)
   Monograph Imiona zakonne karmelitanek bosych (od XVII do 1. połowy XX wieku) is the fruit of almost ten years of research on religious names. The main purpose of the work was to analyze the collected religious names of ...
  • Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX w.) 

   Zmuda, Ewa (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
   The main purpose of the monograph Imiona zakonne karmelitów bosych (od XVII do XX wieku) was to analyze the collected religious names of the Discalced Carmelites from all Polish monasteries from the seventeenth to the ...
  • Interpretanty lektur produkty medialnego przemysłu : multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument 

   Ślósarz, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2018)
  • Język dawnych statutów premonstrateńskich : interpretacje 

   Mączyński, Maciej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   Przedmiotem niniejszego opracowania jest język dawnych dokumentów klasztornych dotyczących polskich zgromadzeń norbertańskich, dla których stały się one podstawą organizacji życia codziennego. Dokumenty te to tłumaczenia ...
  • Język polski – między tradycją a współczesnością : księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego 

   Dunaj, Bogusław; Kowalikowa, Jadwiga; Choińska, Krystyna; Majdak, Magdalena; Bańko, Mirosław; Dźwigoł, Renata; Gatkowska, Izabela; Migdał, Jolanta; Piotrowska-Wojaczyk, Agnieszka; Mycawka, Mirosława; Piela, Agnieszka; Piotrowicz, Anna; Witaszek-Samborska, Małgorzata; Puda-Blokesz, Magdalena; Przybylska, Renata; Drozd, Barbara; Falana-Jafra, Anna; Kucharzyk, Renata; Kuska, Wojciech; Kwaśnicka-Janowicz, Agata; Pałka, Patrycja; Mazur, Rafał; Żebrowska-Mazur, Barbara; Kobus, Justyna; Kostecka-Sadowa, Anna; Kulak, Ilona; Piechnik, Anna; Sobolewska, Katarzyna; Wełpa-Siudek, Agnieszka; Bogusz, Bogusław; Garnek, Małgorzata; Jurczyńska-Kłosok, Agnieszka; Kananowicz, Tatiana; Kochmańska, Wioletta; Lech-Kirstein, Danuta; Tabisz, Anna; Misiuk, Sebastian; Pachowicz, Małgorzata; Duska, Joanna; German, Jan; Gierczak, Sylwia Katarzyna; Gorzelana, Joanna; Janowska, Aleksandra; Kowalska, Danuta; Lewaszkiewicz, Tadeusz; Pietrzak, Magdalena; Majewska-Wójcik, Anna; Rodek, Ewa; Woźniak, Ewa; Wieczorek, Aleksandra; Sagan-Bielawa, Mirosława; Słowik, Małgorzata; Suska, Dorota; Czernek, Paweł; Gozdek, Magdalena; Warda-Radys, Lucyna; Wróbel-Kącka, Karolina; Baranivska, Oksana; Kolberová, Urszula; Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta; Raclavská, Jana; Muryc, Jiří; Roszko, Danuta; Roszko, Roman (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
   Tom, który oddajemy w ręce Czytelników, przynosi kilkadziesiąt tekstów autorstwa językoznawców z różnych stron Polski, o tematyce bardzo zróżnicowanej, ale ogniskującej się wokół problemów badawczych polszczyzny – ...
  • Język „okrągły jak pomarańcza”… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin 

   Szczerbowski, Tadeusz; Pisarkowa, Krystyna; Krzywicka-Kaindel, Dorota; Bednarczyk, Anna; Bednarczuk, Leszek; Bogusławski, Andrzej; De Bończa Bukowski, Piotr; Chojnowski, Przemysław; Data, Krystyna; Fieguth, Rolf; Gajda, Stanisław; Grochowski, Maciej; Grzegorczykowa, Renata; Holly, Werner; Sędziwy-Janczy, Maria; Janczy, Andrzej; Карпиньски, Адам; Kiklewicz, Aleksander; Lauterbach, Christel; Majewicz, Alfred F.; Nowotna, Magdalena; Okoniowa, Joanna; Okoń, Jan; Ostrowski, Bogumił; Ożóg, Kazimierz; Papaj, Iwona; Paraskiewicz, Kinga; Pisowicz, Andrzej; Przybylska, Renata; Ks. Przyczyna, Wiesław; Pstrusińska, Jadwiga; Ruta, Magdalena; Senft, Gunter; Штайн, Клара Эрновна; Петренко, Денис Иванович; Torr, Guy Russel; Tyrpa, Anna; Wróbel, Janusz; Żmigrodzki, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021)
   Jubileusz 90. urodzin Profesor Krystyny Pisarkowej (1932–2010) postanowiło uczcić ponad 35 osób z kraju i zagranicy (Anglii, Austrii, Francji, Niemiec, Polski, Rosji, Szwajcarii i USA), przysyłając wspomnienia oraz ...
  • Językowo-kulturowy obraz arystokratycznej rodziny polskiej drugiej połowy XIX wieku na podstawie korespondencji familijnej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich 

   Olma, Marceli (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
   Celem niniejszego opracowania jest więc opis kultury, obyczajowości, warunków życia codziennego, sposobów porozumiewania się i kategoryzowania otaczającej rzeczywistości przez osoby tworzące wybraną do charakterystyki wspólnotę ...
  • Językowy obraz kobiety i mężczyzny w rosyjskiej prozie wiejskiej 

   Zając-Haduch, Karina (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
   Celem niniejszej monografii jest zrekonstruowanie obrazu kobiety i mężczyzny, utrwalonego w twórczości rosyjskich prozaików nurtu wiejskiego: Fiodora Abramowa i Wasilija Biełowa, związanych z wsią północnorosyjską, ...
  • Językowy obraz konfliktów w tekstach rosyjskojęzycznych (1997-2009) 

   Warchołek, Mirosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2017)
   Niniejsze opracowanie poświęcone jest lingwistycznej analizie rosyjskojęzycznych tekstów o wojnie czeczeńskiej. Obraz jednego z największych współczesnych konfliktów zbrojnych przedstawiony jest na przykładzie następującego ...
  • Kategoria nieokreśloności w perspektywizacji tekstu i jego przekładu. Studium kognitywne 

   Filar, Magdalena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2014)
   Celem tej pracy jest zbadanie kategorii nieokreśloności na podstawie kognitywnej teorii języka i ustalenie, jaki rodzaj interakcji zachodzi pomiędzy kategorią nieokreśloności a procesem perspektywizacji w tekście. ...
  • Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej : Maria Skłodowska-Curie 

   Skowronek, Bogusław; Wojnarowicz, Stanisława; Budrewicz, Zofia; Sienko, Maria; Brynkus, Józef; Pławecka, Katarzyna; Chłosta-Sikorska, Agnieszka; Łazarska, Danuta; Gajak-Toczek, Małgorzata; Luty, Marcin; Porzycki, Jacek; Brzeźniak, Oliwia; Krzyk, Adam (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2013)
   Jubileusze wielkich ludzi stwarzają szczególną okazję do podejmowania kolejnych prób zgłębiania fenomenu ich życia i dokonań, ale także do retrospektywnego, refleksyjnego spojrzenia na dotychczasowe ich artykulacje i ...
  • Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych 

   Walczak, Krzysztof; Nahotko, Marek; Iwasiów, Sławomir; Golly-Nowak, Maria; Andrysiak, Ewa; Celer, Bogumiła; Baranowski, Karol; Mojska, Katarzyna; Fluda-Krokos, Agnieszka; Chylak, Justyna; Laskowski, Marcin; Kacprzak, Joanna; Tomaszewska-Reich, Hanna; Golec, Wanda; Wodzyńska, Maria; Ippold, Lidia; Czacharowska, Sylwia (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015)
  • Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach : ujęcie integrujące 

   Michalik, Mirosław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011)
  • Konfederat lwowski z roku 1622 - próba przedstawienia postaci na podstawie starodruku pt. Confoederacia Abo Umowa Spolna Rycerstwa Koronnego... 

   Fluda-Krokos, Agnieszka (2010)
   Предметом докладного розгляду статті є стародрук, виданий у зв’язку з утворенням Львівської конфедерації 1622 року. Він розкриває не тільки цікавий фрагмент історії конфедератів, зокрема їхніх вимог, а й висвітлює теж ...