Now showing items 1-1 of 1

    • Functions of contemporary film titles in English-Polish translation 

      Suwaj, Jadwiga (2018-12-18)
      Praca nosi tytuł „Funkcje współczesnych tytułów filmowych w przekładzie angielsko-polskim”. Zajmuje się badaniem, jak różne funkcji tytułów spełnianie są w różnych metodach przekładu angielsko-polskich tytułów filmowych, ...