Now showing items 1-1 of 1

    • Język polski na Grodzieńszczyźnie 

      Konczewska, Katarzyna (2015)
      Celem pracy jest ukazanie wszystkich sfer aktualnej dystrybucji funkcjonalnej języka polskiego na Grodzieńszczyźnie i analiza cech charakterystycznych dla polszczyzny grodzieńskiej w celu przedstawienia najbardziej pełnego ...