Now showing items 1-1 of 1

    • Relacje i analogie w języku osób z zespołem Aspergera 

      Konieczna, Dorota (2019-07-09)
      Zespół Aspergera to zaburzenie rozwoju o nie w pełni poznanej etiologii, objawiające się odmiennością neurologiczną, która wpływa na percepcję otoczenia, rozwój społeczno-emocjonalny i kształtowanie się systemu językowego. ...