Now showing items 1-1 of 1

    • Polska książka i literatura w Serbii po 1989 roku 

      Luković, Dagmara (2022-05-19)
      Celem pracy jest ukazanie recepcji polskiego piśmiennictwa w Serbii w ciągu ostatnich trzech dekad w kontekście tradycji wzajemnych stosunków kulturalnych w wymiarze bibliograficznym, dokumentacyjnym oraz próba odpowiedzi ...