Now showing items 1-1 of 1

    • Analiza językoznawcza narracji dzieci z zespołem Aspergera 

      Maurer, Urszula (2019-03-07)
      Na dysertację doktorską składają się wstęp, trzy rozdziały teoretyczne, trzy rozdziały stanowiące opis badań własnych oraz podsumowanie. Celem badań było dostarczenie odpowiedzi na pytanie czy w narracjach dzieci z zespołem ...