Now showing items 1-1 of 1

    • Nazwy własne w polskich cyklach powieściowych high fantasy 

      Gorczowska, Natalia (2018-06-20)
      Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest opis językowo-stylistyczny onimii polskich cykli powieściowych high fantasy. Dysertacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich omówiono definicję onomastyki literackiej ...