Now showing items 1-1 of 1

    • „Na uboczu”: bohater opowiadań Ludmiły Ulickiej 

      Knurowska, Monika (2013)
      Celem pracy jest zbadanie i opisanie portretu człowieka w opowiadaniach współczesnej pisarki rosyjskiej Ludmiły Ulickiej. W centrum mojej uwagi znalazła się określona grupa postaci, których status w utworach pisarki określam ...