Now showing items 1-1 of 1

    • Agresja językowa polskich kibiców żużlowych 

      Roszak, Maria (2013)
      Główny cel pracy stanowi lingwistyczno-stylistyczna charakterystyka różnych form agresji werbalnej, utrwalonej w piosenkach, przyśpiewkach, okrzykach oraz w internetowych wypowiedziach polskich kibiców speedwaya. Interpretacji ...