Numer 8 (2013)

Spis treści:
 1. Na jubileusz Profesora Edwarda Stachurskiego - Leszek Bednarczuk
 2. Bibliografia prac Profesora Edwarda Stachurskiego - Marzena Błasiak-Tytuła (opracowanie)
 3. ARTYKUŁY
 4. Pragmatyka wypowiedzi artystycznej w satyrach Mariana Hemara - Paweł Binek
 5. Procesy adaptacyjne w języku polskich migrantów w Wielkiej Brytanii - Marzena Błasiak-Tytuła
 6. Co może być największym zagrożeniem dla polszczyzny następnych pokoleń? : jak przeciwstawiać się deprecjacji języka polskiego? - Aleksandra Cieślikowa
 7. Motywy nadawania imion zwierzętom domowym w świetle Autobiografii na czterech łapach Doroty Sumińskiej - Kinga Duszyk
 8. O jedzeniu i pracy - na podstawie polskich przysłów - Renata Dźwigołk
 9. Specyfika funkcjonowania form adresatywnych w językach polskim i ukraińskim (uwagi wstępne) - Maryna Fedoriuk
 10. Od statystyki do metonimii : o tekstach literackich Janusza Korczaka - Krystyna Gąsiorek
 11. O paradygmacie polskiego imperatywu - Axel Holvoet
 12. Podziemny świat soli zawarty w leksyce legend górników wielickich - Ewa Horyń
 13. Leksem miłosierdzie jako biblijne słowo klucz w Starym Testamencie - Ryszard Jedliński
 14. Nazwy kar w Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka - Józefa Kobylińska
 15. Miasto Lida w historii i twórczości Aleksandra Jurewicza - Katarzyna Konczewska
 16. Nazwa miejscowa Skalbmierz w noweli i Szkalmierz w rękopiśmiennym słowniczku gwarowym Adolfa Dygasińskiego w świetle genezy toponimu i dokumentacji źródłowej - Elżbieta Koniusz
 17. Nazwy własne i ich pochodne w polskiej współczesnej nomenklaturze kulinarnej - Krystyna Kowalik
 18. Nazwiska kobiet w dziewiętnastowiecznych księgach metrykalnych z Pisarzowej (powiat limanowski) - Małgorzata Kowalska
 19. Mieć miedziane / wytarte czoło - pochodzenie i losy frazeologizmu na tle pokrewnych konstrukcji w języku polskim - Stanisław Koziara
 20. Obiektywizacja i subiektywizacja języka w narracji dziennikarskiej - Maria Teresa Lizisowa
 21. O przekręcaniu i błędnym rozumieniu niektórych frazeologizmów - Maciej Malinowski
 22. O głowach dziwostwornych w twórczości Pawlikowskich z Kozińca - Maciej Mączyński
 23. Językowy obraz rzemiosła jako zawodu i źródła utrzymania (w świetle polskich przysłów i frazeologizmów) - Ewa Młynarczyk
 24. Epistolarny autoportret męża i ojca w listach familijnych Adolfa Dygasińskiego - Marceli Olma
 25. Czasownik mentalny (nie) rozumiem w audycji radiowej Dzieci wiedzą lepiej - Grzegorz Ożdżyński
 26. Gatunki mowy czy gatunki tekstu z połowy XVIII wieku w tekstach literackich Elżbiety Drużbackiej. Propozycja metodologiczna - Teodozja Rittel
 27. Grubość i chudość w polszczyźnie - Maria Roszak
 28. Wokół imienia i nazwiska Jubilata - nazwy osobowe w perspektywie lingwistyki kulturowej - Elżbieta Rudnicka-Fira
 29. Przemówienie na Wawelu – Józef Piłsudski o tradycji i spuściźnie wielkiej poezji romantycznej - Elżbieta Sztankóné Stryjniak
 30. O pewnych cechach stylistycznych poezji wielkich polskich romantyków - Władysław Śliwiński
 31. Szwedzkie wpływy w języku polskim. Perspektywa językowo-kulturowa - Ewa Teodorowicz-Hellman
 32. Literatura piękna jako źródło do badań z zakresu socjolingwistyki historycznej - Bogdan Walczak
 33. Nostalgiczny językowy obraz międzywojennego czombrowskiego dworu utrwalony w retrospektywnych impresjach Zofii Brzozowskiej - Katarzyna Węgorowska
 34. Wybrane elementy struktury listowej na podstawie korespondencji Czesława Miłosza z Jarosławem Iwaszkiewiczem - Maria Zarębina
 35. RECENZJE
 36. Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo- usługowych w przestrzeni miasta - Ewa Młynarczyk

Recent Submissions

View more