Now showing items 1-19 of 19

  • Arcyapostoł cywilizacji „Przekroju” 

   Ossowski, Jerzy S. (1999)
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. [T. 3] 

   Szocki, Józef; Gwioździk, Jolanta; Kołosowska, Olga; Konopka, Maria; Wilk, Dorota; Kowkiel, Lilia; Maciuk, Orest; Piaskowski, Jerzy; Jaskuła, Roman; Różycki, Edward; Jarowiecki, Jerzy; Wrona, Grażyna; Sokół, Zofia; Gierszewska, Barbara; Wójcik, Ewa; Kramarz, Henryka; Mroczka, Ludwik; Kawka, Maciej; Jakubowska, Urszula; Toczek, Alfred; Bujak, Jan; Pieczonka, Marek; Woźniakowski, Krzysztof; Czubała, Henryk; Ossowski, Jerzy S. (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1996)
   Praca niniejsza stanowi pokłosie III Konferencji naukowej zorganizowanej w listopadzie 1994 roku przez Katedrę Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie pt. „Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 4 

   Aleksiewicz, Anna; Konopka, Maria; Gzella, Grażyna; Szocki, Józef; Jakubowska, Urszula; Kołosowska, Olha; Kaczur, Irina; Rausz, Monika; Kuberski, Leszek; Skórka, Stanisław; Kubis, Barbara; Jaskuła, Roman; Zięba, Michał; Pieczonka, Marek; Wildhardt, Teresa; Ratajczyk, Tomasz; Batorowska, Hanna; Pietrzkiewicz, Iwona; Lechowski, Piotr; Jarowiecki, Jerzy; Wrona, Grażyna; Kramarz, Henryka; Wójcik, Ewa; Toczek, Alfred; Bańdo, Adam; Woźniakowski, Krzysztof; Ossowski, Jerzy S.; Kolasa, Władysław; Chlipalski, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1999)
   W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej od wielu lat prowadzone są badania nad książką, czasopismami i bibliotekami Krakowa i Lwowa w XIX і XX wieku. Ich rezultatem są liczne ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 5 

   Jarowiecki, Jerzy; Aleksiewicz, Anna; Tadeusiewicz, Hanna; Dunin, Janusz; Cariowa, Natalia; Kaczur, Irina; Olga, Kolosowska; Gwioździk, Jolanta; Grabski, Władysław Maria; Dymmel, Anna; Toczek, Alfred; Nowacki, Roman; Kuzicki, Jerzy; Zięba, Michał; Wójcik, Ewa; Patelski, Mariusz; Woźniakowski, Krzysztof; Pietrzyk, Bożena; Pieczonka, Marek; Wałek, Bożena; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Konopka, Maria; Pietrzkiewicz, Iwona; Tokarska, Anna; Chlewicka, Aldona; Ptasińska, Małgorzata; Główacki, Albin; Rausz, Monika; Zając, Józef; Warda, Kazimierz; Kuberski, Leszek; Dziki, Sylwester; Jaskuła, Roman; Gzella, Grażyna; Korczyńska-Derkacz, Małgorzata; Sokół, Zofia; Szocki, Józef; Bąbiak, Grzegorz Paweł; Kramarz, Henryka; Karolczak, Kazimierz; Bujak, Jan; Michalski, Czesław; Wrona, Grażyna; Bańdo, Adam; Bogdanowska-Spuła, Ewa; Lachendro, Jacek; Ossowski, Jerzy S.; Seniów, Jerzy; Rogoż, Michał; Studnicka-Gizbert, Maria; Kolasa, Władysław (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2001)
   Tom piąty zawiera artykuły i komunikaty stanowiące dorobek V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku, zorganizowanej w 1999 roku przez Instytut Bibliotekoznawstwa ...
  • Kraków - Lwów : książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6, cz. 1 

   Aleksiewicz, Anna; Konopka, Maria; Jaskuła, Roman; Kowalewska, Jadwiga Teresa; Reizes-Dzieduszycki, Jerzy; Kuzicki, Jerzy; Nowacki, Roman; Wójcik, Ewa; Pieczonka, Marek; Ossowski, Jerzy S.; Woźniakowski, Krzysztof; Studnicka-Gizbert, Maria; Szocki, Józef; Kołosowska, Olga; Wałek, Bożena; Gwioździk, Jolanta; Pietrzkiewicz, Iwona; Marszalska, Jolanta M.; Dziki, Sylwester; Górecka, Ewa; Fitowa, Alina; Adamczyk, Kazimierz; Światek, Lilianna; Dróżdż, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2003)
   Niniejszy, szósty z kolei tom zawiera różnorodny, bogaty dorobek konferencji pt. Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, zorganizowanej przez IBiIN w Krakowie w dniach 19-20 listopada 2001. Obrady ...
  • Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 2 

   Kiryk, Feliks; Kapral, Myron; Dziedzic, Stanisław; Krywonos, Wołodymyr; Motylewicz, Jerzy; Karolczak Kazimierz; Ślusarek, Krzysztof; Mudryj, Marian; Śliwa, Michał; Kisiełycznyk, Wasyl; Starzyński, Piotr; Najdus, Walentyna; Szwahulak, Mychajło; Kramarz, Henryka; Krykun, Mykoła; Bonusiak, Andrzej; Makarczuk, Stepan; Trojański, Piotr; Siudut, Grzegorz; Wierzbieniec, Wacław; Bonusiak, Włodzimierz; Aleksandrowycz, Wołodymyr; Pasicznyk, Mychajło; Różycki, Edward; Gwioździk, Jolanta; Röskau-Rydel, Isabel; Wasztyl, Ryszard; Zaszkilniak, Łeonid; Mazepa, Leszek; Czerepanyn, Myron; Konopka, Maria; Szocki, Józef; Michalski, Czesław; Kondratiuk, Konstiantyn; Wroński, Józef S.; Baran, Zoja; Maciuk, Orest; Ossowski, Jerzy S.; Czopyk, Hryhorij; Jarowiecki, Jerzy; Szczodra, Olha (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 1998)
   Niewiele jest miast zapisanych w tak szczególny sposób w pamięci Polaków, jak Lwów. Historię tego niezwykłego miasta tworzyli przez wieki nie tylko Polacy i Ukraińcy, ale także zamieszkali tam Żydzi i Ormianie. Różnice ...
  • Maryli Wolskiej poetycki obraz Lwowa 

   Ossowski, Jerzy S. (1998)
  • Notatki do Notatek z nieudanych rekolekcji paryskich K. I. Gałczyńskiego 

   Ossowski, Jerzy S. (2003)
   Personalism and existentialism are two essential ways to understand and explain ideas, axiological and philosophical assumptions contained in Notatki z nieudanych rekolekcji paryskich (The Notes from the Futile Parisian ...
  • Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 2 

   Borek, Piotr; Budrewicz, Tadeusz; Naruniec, Romuald; Zeller, Izabela; Stachura, Renata; Konopka, Maria; Kramarz, Henryka; Kowkiel, Lilia; Bursztyńska, Halina; Ossowski, Jerzy S.; Białota, Marek; Wrona, Grażyna; Wójcik, Ewa; Woźniakowski, Krzysztof; Turkiewicz, Halina; Kolasa, Władysław; Kobylińska, Józefa; Szczurowska, Bożena; Jurkenas, Juozas (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2000)
  • Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 3 

   Borek, Piotr; Брусевіч, Анатоль; Lizisowa, Maria Teresa; Koniusz, Elżbieta; Budrewicz, Aleksandra Z.; Szelążyk, Olena; Patyna, Janusz; Szewcowa, Oksana; Zeller, Izabela; Jakubec, Tomasz; Pławecka, Agata; Białota, Marek; Karwala, Marek; Krupowies, Walentyna; Ossowski, Jerzy S.; Bursztyńska, Halina; Bražènas, Petras; Turkiewicz, Halina; Woźniakowski, Krzysztof; Waszkiewicz, Jowita; Dźwigoł, Renata; Мышко, Данута; Kolasa, Władysław Marek (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2005)
   Trzecia część zbioru Od strony Kresów powstała, jak dwie wcześniejsze (1994, 2000), w wyniku wieloletniej, międzynarodowej współpracy naukowej trzech ośrodków badawczych: Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w ...
  • Orzeszkowa - Wolska. Światy przeżywane 

   Ossowski, Jerzy S. (1998)
  • Postmodernistyczny Porfirion Osiełek 

   Ossowski, Jerzy S. (2002)
   The study is devoted to the basic aspects of post-modernist ideas and techniques in the non-conformist novel by Gałczyński entitled Porfirion Osieiek, which was based on the assumption that post-modernism in the prose of ...
  • Szarlatanów nikt nie kocha : studia i szkice o Gałczyńskim 

   Ossowski, Jerzy S. (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006)
  • Żagarysta - Józef Maśliński 

   Ossowski, Jerzy S. (2005)